Onder de noemer 3D Ontwerp vallen alle uitingen die een drie dimensionaal karakter hebben.
Dit kunnen zijn Tentoonstelling stands en -wanden, Banners, maar ook in opdracht gemaakte badkamers en meubels.


NOORDERLICHT FOTOMANIFESTATIE
Noorderlicht is een veelzijdig en internationaal podium, oorspronkelijk alleen voor documentaire fotografie, maar inmiddels voor elke fotograaf die een goed verhaal te vertellen heeft.
Met een scherp oog voor ontwikkelingen, maar wars van trends en hypes, besteden ze aandacht aan de fotografie van de wereld en de wereld van fotografie. Ze organiseren een jaarlijks fotomanifestatie.
Exposities in de fotogalerie, schrijven foto-opdrachten uit en organiseren debatten, lezingen en masterclasses. Noorderlicht verzorgt een educatief programma en geeft daarnaast bijzondere catalogi en fotoboeken uit.
_
TENTOONSTELLING STANDS
De jaarlijkse tentoonstellingen worden op diverse locaties getoond, afwisselt in Groningen of Leeuwarden. De tentoonstelling stands worden zodanig ontworpen dat er gereageerd wordt op de ruimte waar zij gehouden wordt.
_

_
_
WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST
Waterschap Noorderzijlvest is een overheidsonderneming voor veilig en duurzaam waterbeheer. Als integraal waterschap heeft Noorderzijlvest de zorg voor het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater. De zorg voor de waterkering en het vaarwegbeheer in Noord- en West-Groningen, Noordwest-Drenthe en het Friese deel van het Lauwersmeer.

TENTOONSTELLINGSWAND
Deze tentoonstellingswand geeft op bondige wijze met behulp van tekst en beeld de informatie weer. Zij communiceert de boodschap zonder gebruik te maken van overbodige elementen.