MINISTERIE LNV

Beleidsprogramma Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd. Hierin geeft het Kabinet aan wat de komende vier jaar de prioriteiten zijn om aantasting van biodiversiteit aan te pakken en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen te bevorderen.

 

Terug naar Grafisch Ontwerp